Skip to main content Skip to search

Posts by superadmin

«Το μέλλον ανήκει σε εταιρείες που συνεργάζονται με τη φύση»: Οι αριθμοί απαιτούν η Κυκλική Οικονομία να αναλάβει ρόλο στην πράσινη ανάκαμψη

Ευρωβουλευτές, ακαδημαϊκοί, υπερασπιστές (campaigners) και πράσινες ομάδες υποστηρίζουν με ανοιχτή επιστολή ότι η ανάκαμψη του Covid-19 είναι μια ευκαιρία για τη δημιουργία μιας Κυκλικής Οικονομίας.

Τριάντα κορυφαίοι πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και περιβαλλοντικοί υπερασπιστές έχουν παροτρύνει τις κυβερνήσεις να επεξεργάζονται πακέτα σχετικά με τον Covid-19 για να αποφύγουν τις βραχυπρόθεσμες λύσεις υψηλής έντασης άνθρακα υπέρ εκείνων που δημιουργούν μια «πραγματική κυκλική οικονομία».
Η Πράσινη βουλευτής Caroline Lucas και ο Barry Gardiner του Labour προσχώρησαν σε στελέχη της Plastics International, του Seahorse Trust, της Fidra, του Born Free Foundation και του Forum for the Future για την υπογραφή της σημερινής ανοιχτής επιστολής, η οποία συντονίσθηκε από την ομάδα εκστρατειών του Real Circularity Coalition.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.businessgreen.com/news/4016060/future-belongs-companies-nature-leading-figures-circular-economy-role-green-recovery

Read more

Τα επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία δεν αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης ιών, λένε οι επιστήμονες

Επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία όπως σακούλες μεταφοράς, κουτιά με φαγητό και μπουκάλια νερό δεν ενέχουν κίνδυνο μόλυνσης από ιούς εάν ακολουθούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής, σύμφωνα με μια μελέτη που στοχεύει στην αντιμετώπιση της αύξησης της χρήσης πλαστικής μίας χρήσης εν μέσω πανδημίας κοροναϊού.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.eco-business.com/news/reuseable-containers-dont-increase-risk-of-virus-transmission-say-scientists/

Read more

Οικοδoμώντας ένα υγιές και ανθεκτικό σύστημα τροφών

Ο ιός Covid-19 προκάλεσε μια παγκόσμια πανδημία υγείας που οδήγησε σε οικονομική ύφεση καθώς και σε μεγάλες διαταραχές στο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων. Ενώ η πανδημία αποκάλυψε τις μεγάλες προκλήσεις στα πλαίσια του γεωργικού συστήματος, εκθέτοντας επιπλέον τους ανθρώπους σε διαταραχές και πείνα, αποκάλυψε επίσης την εξαιρετική ανθεκτικότητα ορισμένων κοινοτήτων, ενισχύοντας την άποψη ότι το φαγητό δε μοιάζει με κανένα άλλο εμπόρευμα. Ενώ η πρόληψη μιας πιθανής κρίσης πείνας απαιτεί συντονισμένες και επείγουσες δράσεις, προκύπτει μια πιο μακροπρόθεσμη πρόταση: μια Κυκλική Οικονομία για τρόφιμα που προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κοινωνία και την οικονομία ενόψει μελλοντικών σοκ, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την υγεία και το κλίμα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://medium.com/circulatenews/building-a-healthy-and-resilient-food-system-352195694118

Read more

Δ. Κονταξής (ΣΕΠΑΝ): «Η κυκλική οικονομία είναι ανάγκη και ευκαιρία μαζί…»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) συστάθηκε το 2010 από εταιρείες που ασκούν βιομηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα στους τομείς της ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών. Σήμερα, ο ΣΕΠΑΝ απαριθμεί 22 εταιρείες – μέλη, πρωτοπόρες βιομηχανίες, που έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους στο κοινό όραμα της προαγωγής της κυκλικής οικονομίας, του νέου αυτού παραγωγικού οικονομικού μοντέλου, που μπορεί να αποτελέσει καταλύτη ανάπτυξης για την Ελλάδα. Αποστολή του ΣΕΠΑΝ είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από ενέργειες που σχετίζονται με την ανακύκλωση και την ενεργειακή αξιοποίηση.

Σε σχετική συνέντευξη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δημήτρης Κονταξής, μίλησε για την αποστολή και το έργο του συνδέσμου, τις θέσεις που προβάλλει, καθώς και πώς αξιολογούν το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία (Action Plan) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://energyin.gr/2020/03/26/%CE%B4-%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AE%CF%82%CF%83%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/

Read more

Ο Χάρτης Πορείας για τις απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τα απορρίμματα συσκευασίας είναι διαθέσιμος για σχόλια

Στα πλαίσια μιας «Κυκλικής Οικονομίας», τα απόβλητα μειώνονται και τα αγαθά επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει την απαίτηση συσκευασίας και απορριμμάτων συσκευασίας στην ΕΕ. Η Επιτροπή δημοσίευσε τους χάρτες πορείας του για σχόλια με προθεσμία τις 06 Αυγούστου 2020.

Η κριτική θα περιλαμβάνει:

  • βελτίωση του σχεδιασμού συσκευασιών για προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης
  • αύξηση του ανακυκλωμένου περιεχόμενο στη συσκευασία
  • αντιμετώπιση υπερβολικού όγκου συσκευασιών
  • μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας.

 

Τα σχόλιά σας θα συνοψιστούν σε μια συνοπτική έκθεση που θα εξηγεί πώς θα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα και, ανά περιπτώσεις, γιατί δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη ορισμένες προτάσεις.

Τα σχόλια που θα κατατεθούν θα ληφθούν υπόψη για την περαιτέρω ανάπτυξη και τελειοποίηση της πρωτοβουλίας.

Πρόταση οδηγίας Μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας – αναθεώρηση των κανόνων: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Review-of-the-requirements-for- συσκευασία-και-σκοπιμότητα-μέτρα-για την πρόληψη-συσκευασία-απόβλητα

Read more

Επιλογή μελών της Πλατφόρμας Βιώσιμης Χρηματοδότησης – Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή μελών της πλατφόρμας Βιώσιμης Χρηματοδότησης. Η πρόσκληση θα βοηθήσει στην επιλογή πενήντα μελών για τη σύνθεση μιας ισορροπημένης ομάδας ενδιαφερομένων.

 

Η πλατφόρμα θα υποστηρίξει την Επιτροπή κατά την προετοιμασία κατ ‘εξουσιοδότηση πράξεων, όπως ορίζεται στον κανονισμό ταξινόμησης, παρέχοντας συμβουλές.

Συγκεκριμένα, θα:

  • συμβουλεύει για την ανάπτυξη τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για την ταξινόμηση της ΕΕ
  • συμβουλεύει για την ανανέωση του Κανονισμού Ταξινόμησης
  • παρακολουθεί και υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή
  • συμβουλεύει για την ανάπτυξη πολιτικής

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 16η Ιουλίου.

Διαβάστε το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1112

Read more

Κρατήστε την ημερομηνία! : Ετήσια Διάσκεψη ενδιαφερόμενων μερών για την Κυκλική Οικονομία

Μετά από κάποια καθυστέρηση λόγω της κρίσης COVID-19, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε να σημειώσετε την ημερομηνία της 3ης και 4ης Νοεμβρίου 2020 ώστε να συμμετάσχετε μαζί μας στην ετήσια διάσκεψη των ενδιαφερομένων μερών για την ευρωπαϊκή Κυκλική Οικονομία.

Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η έκδοση 2020 θα επικεντρωθεί στο νέο σχέδιο δράσης για την Κυκλική Οικονομία και στην πρώτη φάση της εφαρμογής του. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις συστάσεις από τις βελγικές αρχές για να εγγυηθούμε ένα ασφαλές συνέδριο για όλους τους καλεσμένους μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της συνάντησης θα δημοσιευθούν σύντομα.

 

Μείνετε συντονισμένοι στα διαδικτυακά μας κανάλια επικοινωνίας για ενημερώσεις σχετικά με τις εγγραφές και τη μορφή του συνεδρίου.

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Κυκλικής Οικονομικής Πλατφόρμας για να λάβετε την τελευταία ενημέρωση και συγκεκριμένα στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ae77k/pages/piih728reeibewbqvqbd6g.html

Read more

Το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ ως ευκαιρία για επιτάχυνση της κυκλικής οικονομίας

Σύμφωνα με τον Patrick Schröder και τον David McGinty, το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ‘ξεκλειδώσει’ μια ευκαιρία ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030 κάνοντας καλύτερη χρήση των υλικών και μειώνοντας τα απόβλητα όπως αναφέρονται στον επίσημο ιστότοπο της Euractiv.

Η τοποθέτηση της κυκλικής οικονομίας στον πυρήνα της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ θα βοηθήσει στην οικοδόμηση πιο ανθεκτικών οικονομιών και κοινωνιών, στην παραγωγή νέων οικονομικών ευκαιριών και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Euractiv, στη διεύθυνση: https://www.euractiv.com/section/circular-economy/opinion/eu-recovery-fund-is-a-chance-to-accelerate-the-circular-economy/

Read more

Ο οδηγός για ένα Κυκλικό Σχεδιασμό

Τώρα είναι η πιο συναρπαστική στιγμή για να είναι κανείς καινοτόμος!

Το ξέσπασμα του Covid-19 και η επίδραση που αυτό προκάλεσε στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας μπορεί να αποτελεί και μια ευκαιρία για επανεξέταση και επανεκτίμηση του ρόλου του ‘αρθρωτού σχεδιασμού’ (modular design).

Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα Elllen MacArthur μαζί με το IDEO παρουσιάζουν τον «Οδηγό Κυκλικού Σχεδιασμού» με την ανακάλυψη του ρόλου του σχεδιασμού στην Κυκλική Οικονομία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.circulardesignguide.com/

Read more

Θα γίνεις ο συνεργάτης μου;

Πώς μπορεί η επιχείρησή σας να δημιουργήσει μια επιτυχημένη κυκλική συνεργασία;

Η συνεργασία αποτελεί το κλειδί για την μετάβαση σε μια ανθεκτική, κυκλική οικονομία. Παρά το γεγονός ότι η ανάγκη για συνεργασία στη κυκλική οικονομία είναι ευρέως κατανοητή, στη πράξη, συχνά θέτει πολλές προκλήσεις.

Η κοινωνική επιχείρηση ‘Circular Economy’ μαζί με τα μέλη της και τους συνεργάτες δουλεύουν στη κατεύθυνση της επιτάχυνσης της μετάβασης σε μια τέτοια οικονομία, παρέχοντας πληροφορίες για το πώς μπορεί να μοιάζει ένα ‘κυκλικό’ μοντέλο για μια επιχείρηση, μια περιφέρεια ή ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο, και δημιουργώντας παράλληλα σενάρια για το πώς θα φτάσουμε τελικά εκεί.

Στον σχετικό οδηγό της, που δημοσιεύθηκε το Μάιο του 2020, χρησιμοποιείται το παράδειγμα της κυκλικής συσκευασίας τροφίμων ώστε να αποδειχθεί ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αναγνωρίσουν και να δημιουργήσουν επιτυχημένες συνεργασίες και να πραγματοποιήσουν μαζί κυκλικά προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.circle-economy.com/insights/will-you-be-my-partner-collaborations-in-the-circular-economy

Read more
X