Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 7-8 Οκτωβρίου 2019. Η εκδήλωση είναι ετήσια και προωθείται από την Unioncamere. Η Eurochambers είναι η ένωση που εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά εμπορικά επιμελητήρια (1700 δωμάτια). Κατά τη διάρκεια του φόρουμ συζητήθηκε η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το σύστημα θαλάσσιων δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
https://eurochambres-economic-forum.eu.