Η Ecomondo είναι η ευρωπαϊκή έκθεση για τη βιομηχανική και τεχνολογική καινοτομία στην κυκλική οικονομία.
Το Ecomondo είναι μια διεθνής εκδήλωση με καινοτόμα μορφή που συγκεντρώνει όλους τους τομείς της κυκλικής οικονομίας σε μια ενιαία πλατφόρμα: από την ανάκτηση υλικών και ενέργειας μέχρι την αειφόρο ανάπτυξη.
Η 23η έκδοση του Expo θα πραγματοποιηθεί στο Ρίμινι από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου 2019.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
https://www.ecomondo.com/.