Σύμφωνα με τον Patrick Schröder και τον David McGinty, το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ‘ξεκλειδώσει’ μια ευκαιρία ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030 κάνοντας καλύτερη χρήση των υλικών και μειώνοντας τα απόβλητα όπως αναφέρονται στον επίσημο ιστότοπο της Euractiv.

Η τοποθέτηση της κυκλικής οικονομίας στον πυρήνα της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ θα βοηθήσει στην οικοδόμηση πιο ανθεκτικών οικονομιών και κοινωνιών, στην παραγωγή νέων οικονομικών ευκαιριών και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Euractiv, στη διεύθυνση: https://www.euractiv.com/section/circular-economy/opinion/eu-recovery-fund-is-a-chance-to-accelerate-the-circular-economy/