Με αφορμή το παρούσα κρίση λόγω του Covid19, το ετήσιο υψηλού επιπέδου συνέδριο αναβλήθηκε για αργότερα.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την νέα ημερομηνία και το πρόγραμμα θα δοθούν σε επόμενο στάδιο. Παραμείνετε συντονισμένοι!
Πηγή πληροφορίας: https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-news/circular-economy-stakeholder-conference-brussels