Το ευρείας εμβέλειας γεγονός της Κυκλικής Οικονομίας, το Παγκόσμιο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας, πρόκειται να αναβληθεί έως το 2021 ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19.
Μια σχετική εικονική διαδικτυακή εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σεπτέμβρη του 2020, ώστε να εξετάσει το πως η Κυκλική Οικονομία μπορεί να συμβάλλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτός ο επαναπρογραμματισμός αναμένεται να διασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των μελών και την επικέντρωση σε θέματα που πρόκειται να εξεταστούν. Επιπλέον, θα επιτρέψει να δοθεί περισσότερος χρόνος για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προετοιμασίες.
Περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-news/wcef2020-conference-toronto-postponed-2021