Ευρωβουλευτές, ακαδημαϊκοί, υπερασπιστές (campaigners) και πράσινες ομάδες υποστηρίζουν με ανοιχτή επιστολή ότι η ανάκαμψη του Covid-19 είναι μια ευκαιρία για τη δημιουργία μιας Κυκλικής Οικονομίας.

Τριάντα κορυφαίοι πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και περιβαλλοντικοί υπερασπιστές έχουν παροτρύνει τις κυβερνήσεις να επεξεργάζονται πακέτα σχετικά με τον Covid-19 για να αποφύγουν τις βραχυπρόθεσμες λύσεις υψηλής έντασης άνθρακα υπέρ εκείνων που δημιουργούν μια «πραγματική κυκλική οικονομία».
Η Πράσινη βουλευτής Caroline Lucas και ο Barry Gardiner του Labour προσχώρησαν σε στελέχη της Plastics International, του Seahorse Trust, της Fidra, του Born Free Foundation και του Forum for the Future για την υπογραφή της σημερινής ανοιχτής επιστολής, η οποία συντονίσθηκε από την ομάδα εκστρατειών του Real Circularity Coalition.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.businessgreen.com/news/4016060/future-belongs-companies-nature-leading-figures-circular-economy-role-green-recovery