Τώρα είναι η πιο συναρπαστική στιγμή για να είναι κανείς καινοτόμος!

Το ξέσπασμα του Covid-19 και η επίδραση που αυτό προκάλεσε στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας μπορεί να αποτελεί και μια ευκαιρία για επανεξέταση και επανεκτίμηση του ρόλου του ‘αρθρωτού σχεδιασμού’ (modular design).

Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα Elllen MacArthur μαζί με το IDEO παρουσιάζουν τον «Οδηγό Κυκλικού Σχεδιασμού» με την ανακάλυψη του ρόλου του σχεδιασμού στην Κυκλική Οικονομία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.circulardesignguide.com/