Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει ήδη υποστηρίξει τη μετάβαση σε μια Κυκλική Οικονομία μέσω της χρηματοδότησης έργων άνω των 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης μονάδας βιολογικού χαρτοπολτού Aanekoski στη Φινλανδία, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη κυκλική επένδυση μέχρι σήμερα στην Ευρώπη.

Ο σχετικός οδηγός που δημοσιεύθηκε παρέχει μια επισκόπηση τέτοιων έργων, παράλληλα με την αντίληψη της τράπεζας για τους κινητήριους μοχλούς για μια Κυκλική Οικονομία (ευκαιρίες σχετικά με διαθέσιμους πόρους, τεχνολογική ανάπτυξη και το αναδυόμενο κοινωνικοοικονομικό παράδειγμα αειφόρου ανάπτυξης), αντίστοιχες ευκαιρίες και πιθανά επιχειρηματικά μοντέλα (κυκλικός σχεδιασμός, ανάκτηση αξίας, βέλτιστη χρήση &
κυκλική υποστήριξη).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/knowledge/eib-guide-circular-economy