Τη Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την διαβούλευση με τα Κράτη Μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλους ενδιαφερόμενους για την αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Η ανασκόπηση αποτελεί μέρος μιας πολυδιάστατης προσπάθειας για τη διοχέτευση δισεκατομμυρίων ευρώ με σκοπό να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία περισσότερο βιώσιμη και για να επιτευχθεί ο στόχος μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050.

Ο στόχος είναι να απλουστευθούν οι κανόνες που θεωρούνται “πολύ περίπλοκοι” και βασίζονται σε “μη παρατηρήσιμους” δείκτες, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Valdis Dombrovskis.
Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, δήλωσε ο Dombrovskis, η συζήτηση για τη συμπερίληψη ενός λεγόμενου “χρυσού κανόνα” για την υποστήριξη των «πράσινων» επενδύσεων θα αποτελέσει μέρος της συζήτησης.

Η εξέταση αυτού του χρυσού κανόνα προήλθε από μια σειρά πρωτοβουλιών και προτάσεων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την κινητοποίηση δισεκατομμυρίων κεφαλαίων για να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία πιο βιώσιμη.
Το γενικό σχέδιο είναι η νέα Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση, η οποία περιγράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Ursula von der Leyen ως «νέα αναπτυξιακή στρατηγική» της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/this-is-how-europe-is-opening-the-floodgates-to-green-money/