Στη πρόσφατη επικοινωνία της το Δεκέμβρη του 2019 αναφορικά με τη νέα Πράσινη Συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε για την υιοθέτηση ενός νέου Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία με σκοπό να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια Κυκλική Οικονομία. Η Επιτροπή σχεδιάζει να υιοθετήσει το σχέδιο παράλληλα με την Βιομηχανική Στρατηγική με σκοπό να κινητοποιήσει και τον βιομηχανικό τομέα και όλες τις αλυσίδες αξίας προς ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, που θα διασφαλίζει αποδοτικούς και καθαρούς κύκλους πόρων.
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τονίζει επιπλέον την προοπτική της Κυκλικής Οικονομίας για νέες οικονομικές δραστηριότητες και απασχόληση. Σύμφωνα με το Πλαίσιο Παρακολούθησης της Κυκλικής Οικονομίας, ήδη 4 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται σε δραστηριότητες σχετικές με τη Κυκλική Οικονομία. Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί από το 2012 σε ποσοστό 6%. Επιπλέον, αυτές οι δραστηριότητες παρήγαγαν περίπου 147 δισεκατομμύρια ευρώ σε όρους προστιθέμενης αξίας για το 2016. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το νέο σχέδιο δράσης θα ενδυναμώσει αυτές τις θετικές τάσεις.
Το σχέδιο θα συνεισφέρει στην αύξηση της κυκλικότητας της οικονομίας της Ένωσης, διατηρώντας το φυσικό περιβάλλον και υποστηρίζοντας τη συνεισφορά της βιομηχανίας της Ένωσης στην επίτευξη μιας κλιματικά – ουδέτερης ηπείρου.
Θα τονώσει τις αγορές για προϊόντα και υπηρεσίες με ουδέτερο κλίμα και κυκλικά προϊόντα, θα εκσυγχρονίσει την οικονομία της ΕΕ και θα αποκομίσει τα οφέλη της μετάβασης στην ΕΕ και πέρα από αυτήν. Η Επιτροπή θεωρεί ότι χρειάζονται πολλά για να απομακρυνθεί από μια γραμμική οικονομία και να μετριάσει τις συναφείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, π.χ. όσον αφορά την απώλεια βιοποικιλότητας και την αλλαγή του κλίματος.
Το νέο σχέδιο δράσης για την Κυκλική Οικονομία αναμένεται να δημοσιευθεί το πρώτο τρίμηνο του 2020. Στις 6 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή κάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τον σχετικό χάρτη πορείας (https://ec.europa.eu/info/law / καλύτερης ρύθμισης / πρωτοβουλίες / ares-2019-7907872_en). Η διαδικασία έκλεισε στις 20 Ιανουαρίου 2020.