Πώς μπορεί η επιχείρησή σας να δημιουργήσει μια επιτυχημένη κυκλική συνεργασία;

Η συνεργασία αποτελεί το κλειδί για την μετάβαση σε μια ανθεκτική, κυκλική οικονομία. Παρά το γεγονός ότι η ανάγκη για συνεργασία στη κυκλική οικονομία είναι ευρέως κατανοητή, στη πράξη, συχνά θέτει πολλές προκλήσεις.

Η κοινωνική επιχείρηση ‘Circular Economy’ μαζί με τα μέλη της και τους συνεργάτες δουλεύουν στη κατεύθυνση της επιτάχυνσης της μετάβασης σε μια τέτοια οικονομία, παρέχοντας πληροφορίες για το πώς μπορεί να μοιάζει ένα ‘κυκλικό’ μοντέλο για μια επιχείρηση, μια περιφέρεια ή ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο, και δημιουργώντας παράλληλα σενάρια για το πώς θα φτάσουμε τελικά εκεί.

Στον σχετικό οδηγό της, που δημοσιεύθηκε το Μάιο του 2020, χρησιμοποιείται το παράδειγμα της κυκλικής συσκευασίας τροφίμων ώστε να αποδειχθεί ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αναγνωρίσουν και να δημιουργήσουν επιτυχημένες συνεργασίες και να πραγματοποιήσουν μαζί κυκλικά προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.circle-economy.com/insights/will-you-be-my-partner-collaborations-in-the-circular-economy