Στις 8 Απριλίου 2020, το Κολλέγιο Mayor and Alderpersons ενέκρινε τη στρατηγική του Άμστερνταμ για τη περίοδο 2020-2025. Η στρατηγική χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη έκδοση του “μοντέλου ντόνατ” της Βρετανής οικονομολόγου Kate Raworth. Το μοντέλο περιγράφει πώς οι κοινωνίες και οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, δείχνοντας ταυτόχρονα σεβασμό στα όρια του πλανήτη και της κοινότητας.

Εκτιμάται ότι για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, η πόλη του Άμστερνταμ θα πρέπει να αναθεωρήσει σημαντικά τον τρόπο παραγωγής, κατανάλωσης και επεξεργασίας υλικών. Αυτή η κυκλική στρατηγική καλύπτει μεγάλο αριθμό μέτρων για τις επιχειρήσεις, την πόλη του Άμστερνταμ και τους κατοίκους της: από τη μείωση των αποβλήτων έως τη διαχείριση των πόρων και την κυκλική κατασκευή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/circular-economy/