Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ χρειάζεται τη ψηφιοποίηση για τον αποκλεισμό των ανθρακούχων εκπομπών σε όλους τους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και της ενέργειας. Το ψηφιακό σχέδιο για τη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών αποτελεί μέρος ευρύτερων προτάσεων πολιτικής με στόχο να καταστεί η Ευρώπη “κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή”. Και ενώ το σχέδιο εξακολουθεί να υπόκειται σε αλλαγές, δίνει σαφή ένδειξη των προθέσεων της Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/europe-plans-to-harness-power-of-data-in-support-of-green-deal/