Η ετήσια διάσκεψη των εταίρων της Κυκλικής Οικονομίας, που οργανώνεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, αποτελεί ευκαιρία για τους ενδιαφερόμενους να συναντηθούν, να καλλιεργήσουν τα σχετικά δίκτυά, να μοιραστούν ιδέες και να μάθουν για τις νέες πολιτικές της ΕΕ αναφορικά με την Κυκλική Οικονομία. Η ημερομηνία της φετινής διάσκεψης είναι 4 και 5 Μαΐου 2020 και θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες.

Το πρόγραμμα πρόκειται να δημοσιευθεί προσεχώς.