Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή μελών της πλατφόρμας Βιώσιμης Χρηματοδότησης. Η πρόσκληση θα βοηθήσει στην επιλογή πενήντα μελών για τη σύνθεση μιας ισορροπημένης ομάδας ενδιαφερομένων.

 

Η πλατφόρμα θα υποστηρίξει την Επιτροπή κατά την προετοιμασία κατ ‘εξουσιοδότηση πράξεων, όπως ορίζεται στον κανονισμό ταξινόμησης, παρέχοντας συμβουλές.

Συγκεκριμένα, θα:

  • συμβουλεύει για την ανάπτυξη τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για την ταξινόμηση της ΕΕ
  • συμβουλεύει για την ανανέωση του Κανονισμού Ταξινόμησης
  • παρακολουθεί και υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή
  • συμβουλεύει για την ανάπτυξη πολιτικής

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 16η Ιουλίου.

Διαβάστε το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1112